Productes

Façanes

Pintures per a la protecció
i decoració de façanes

PINTURES SANT NARCÍS us oferim una àmplia gamma de pintures per a la decoració i rehabilitació de façanes. 50 colors a tarifa plana.

Fem lluir cada façana tractant-la amb la personalització i professionalitat que es mereix, utilitzant pels nostres revestiments components i pigments d’alta qualitat.

Revetón Liso

Revestiment 100% acrílic pur de màxima protecció i durabilitat per a façanes sotmeses a condicions exigents. Acabat llis mat sedós.

Revetón Konic

Revestiment acrílic per a protecció i decoració de façanes. Acabat llis mate.

Revetón Silicone

Revestiment a base de resines acríliques i siloxánicas d’alta protecció, transpirabilitat i durabilitat per a façanes. Acabat llis mat.

Revetón Similar

Revestiment acrílic d’alta protecció i durabilitat per a façanes. Acabat llis mat.

Rehabilitació Façanes

Sistemes i solucions en la
protecció i decoració de façanes

Les problemàtiques de les façanes són molt variades i moltes vegades la solució no consisteix en l’aplicació d’un producte sinó d’un procés de diferents fases:
Diagnòstic: reconeixement de l’estat del suport/façana i decisió del tractament adequat segons patologies
Preparació: reparació i s’anava ment del suport
Imprimació: pont d’adherència necessari per fixar l’acabat de manera eficient
Acabat: revestiment final que aportarà les prestacions adequades per la façana

 

distribuidor oficial

 

distribuidor oficial